Święto Jednostki Wojskowej Formoza

W dniu 10 listopada 2016 r., odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów Święta Jednostki Wojskowej Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego połączone z 41. rocznicą utworzenia Wydziału Działań Specjalnych (13 listopad 1974 r.) 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, będącym pierwszą strukturą morskich sił specjalnych w Wojsku Polskim. Następnie tego samego dnia w godzinach wieczornych odbył się bal z okazji Święta Jednostki dla obecnych i byłych żołnierzy oraz pracowników wojska, jak również gości i przyjaciół Jednostki Wojskowej Formoza oraz stowarzyszenia KRS Formoza.

W trakcie balu została zorganizowana aukcja charytatywna, której dochód przeznaczony zostanie dla podopiecznych stowarzyszenia. Uroczyste obchody zakończyła msza święta w dniu 13 listopada 2016 r. w Kościele Garnizonowym MW Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni, w intencji żołnierzy i pracowników wojska, zgodnie z ceremoniałem wojskowym przy obecnym Sztandarze Jednostki Wojskowej Formoza.
Z tej okazji dziękujemy Państwu za wsparcie, jakie nam okazujecie poprzez owocną współpracę ze Stowarzyszeniem KRS Formoza, które od momentu utworzenia, co roku, jest współorganizatorem wszystkich przedsięwzięć uświetniających obchody Święta Jednostki Wojskowej Formoza, ale przede wszystkim pomaga obecnym i byłym żołnierzom i ich rodzinom. Dzięki zaangażowaniu niżej wymienionym firmom i prężnym działaniom członków Stowarzyszenia, Jednostka ma większe możliwości w zakresie udzielania pomocy potrzebującym, ale również w sferze promocji służby w jednostkach specjalnych oraz kreowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP.

Szczególne podziękowania w organizacji balu kierujemy dla Szanownych Państwa:

1. Pana Bogusława JOB, producenta filmowego wraz z towarzyszącymi mu aktorami:
Panią Anną POWIERZA, Panem Piotrem ADAMCZYKIEM oraz Panem Antonim KRÓLIKOWSKIM.
2. Przedstawicieli Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw:
a) Pana Bogdana WĘGRZYNKA, Prezesa Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw
b) Panią Angelikę JAROSŁAWSKĄ, koordynatorkę Programu "POLSKA 3.0";
c) Panów Andrzeja i Mariusza VOIGT, ekspertów Programu "POLSKA 3.0",
d) Pana Tomasza TARABAŃSKIEGO z Omnia Klaster;
e) Pana Grzegorza MISIĄGA z Karma Clutch;
f) Pana Waldemara CZUBĘ z Grupy Fewaterm,
g) Pana Lestera SUROWIEC z LS Tech Home SA;
3. Pana Marka BORKOWSKIEGO, Prezesa Zarządu Firmy "CENREX".
4. Pana Sebastiana MEITZ, Prezesa Zarządu Firmy "CENZIN".
5. Pana Rafała SAFADERA właściciela Firmy "RWS CETUS"
6. Panów Dariusza i Adriana WOJCIECHOWSKICH oraz Jarosława BOJARSKIEGO, Firma "DELUX"
7. Pana Wojciecha UTSCHLIK, właściciela Restauracji "MALINOWY OGRÓD".
8. Pana Arkadiusza SZUBĘ, Prezesa Zarządu Firmy "UMO".
9. Pana Wojciecha SZŁAPĘ, Prezesa Zarządu Spółki "VANTORO".
10. Państwo Ewelinę i Jarosława JAKUBOWSKICH, właścicieli Firmy "CAMP FORMOZA".
11. Pana Dariusza KOENIGA, współwłaściciela Firmy "KENBIT".
12. Pana Krzysztofa HURASA, właściciela Firmy "HA3O".
13. Pana Wiktora STRACH, Prezesa Zarządu Firmy "STAROPOLSKIE WĘDLINY".
14. Państwo Grażynę i Ryszarda SALAWĘ, właścicieli Firmy "MAS-DROB".
15. Pana Jerzego JESIONKIEWICZA, właściciela Firmy "WAYLAND FOLDING KAYAKS".
16. Pana Jacek GRZĘDZIELSKIEGO dyrektora generalnego Firmy "SALEWA"
17. Pana Jędrzeja MIESZCZAKA przedstawiciela Firmy "HELIKON-TEX"
18. Pana Oskara MIĆKO przedstawiciela Firmy "ADOS"
19. Panią Jolantę ŁUSZCZEK właściciela firmy "Akcesoria Myśliwskie"
20. Pana Mikołaja CIAŚ dyrektora marketingu firmy "Coca Cola"
21. Pana Tomasza WRÓBLEWSKIEGO właściciela Firmy "SILENT TECHNICAL"
22. Pana Pawła JÓŹWIKA przedstawiciela firmy "Sprzętmilitarny.pl"

 

Back